Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Informationen ”Att vänta och föda barn i Stockholms län” på 1177.se har utökats med en ny sektion: ”Efter förlossningen”. Sidan innehåller huvudrubrikerna:

  • Du som har fött barn 
  • Barnet efter förlossningen 
  • Partner och föräldraskap 
  • Amning och flaskmatning 

Föräldrar kan nu ta del av denna information redan under graviditeten och sedan använda samma sida efter att barnet är fött. 

Informationsmaterial

Affischer och vykort har tagits fram för att informera om det nya innehållet, med en QR-kod som kan scannas för att komma direkt in på sidan.

Affischer skickas till alla barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler i Region Stockholm. Vykort med samma information att delas ut på förlossningsavdelningarna i Stockholm. 

Här hittar du som personal affischer och vykort i utskriftsformat om du önskar ytterligare exemplar av materialet. 

Information om efter förlossningen på 1177 Stockholm, affisch för utskrift.

Information om efter förlossningen på 1177 Stockholm, vykort för utskrift.

Läs mer

  • Uppdaterad: 18 maj 2021

  • Faktagranskad: 18 maj 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Martina Junström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen