Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Antibiotikaprofylax vid kejsarsnitt

Handledning antibiotikaprofylax vid kejsarsnitt (akuta och elektiva).

Arteria Uterina screening

Handläggning av arteria uterina.

Blodprodukter - när patienten väljer att avstå

Handläggning av patienter som önskar avstå från blodprodukter i samband med graviditet och förlossning.

Buktrauma hos gravida

Handläggning enligt flödesschema.

Buktrauma hos gravida - patientinfo

Information till dig som vårdats efter trauma mot magen.

Cerklage och progesteron vid misstänkt cervixinsufficiens - patientinfo

Patientinformation om cervixinsufficiens.

Cervixinsufficiens och profylaktisk behandling med progesteron eller cerklage

Handläggning av cervixinsufficiens.

Diabetes typ 1

Obstetrisk handläggning vid diabetes typ 1.

Diabetes typ 2

Obstetrisk handläggning vid diabetes typ 2.

Feber under förlossning

Handläggning och eventuella åtgärder på förekomst av epdiuralbedövning, andra tecken på infektion samt grad av temperaturstegring.

Flerbörd

Handläggning av flerbörd under graviditet och förlossning.

Flerbörd - patientinformation

Information till patient som väntar tvillingar.

Förlossningsrädsla

Handläggning av förlossningsrädsla.

Förlossningsrädsla/liberal inställning till kejsarsnitt-patientinformation

Informationsblad att ge till patienter som har liberal inställning till sectio i sin förlossningsplanering.

Graviditetsdiabetes

Obstetrisk handläggning

Graviditetsinducerad diabetes - Patientinformation

Information om graviditetsdiabetes till patienter. Öppna dokumentet och klicka på språkväljaren i högra hörnet. Finns på svenska, engelska, arabiska, dari, pashto och somaliska.

Graviditetsinducerad diabetes - Patientinformation med checklista

Checklista för patient som fått graviditetsdiabetes.

Graviditetsinducerad diabetes - Patientinformation om handmjölkning

Information till patient om handmjölkning under graviditet med diabetes.

Hepatit B och C

Handläggning vid födsel och eftervård.

Hinnsvepning

Handläggning av hinnsvepning, en metod som kan användas för att främja cervixmognad och initiera förlossningsstart.

Hinnsvepning - patientinformation

Informationsblad om hinnsvepning att dela ut till patienter. Lägg till kontaktuppgifter till mottagningen manuellt.

Hotande förtidsbörd

PM vid risk för tidig eller prematur förlossning.

Hotande förtidsbörd - patientinformation

Information till patient med hotande för tidig förlossning.

Induktionslathund

Rekommenderad tidpunkt för induktion vid vissa obstetriska tillstånd.

Interkurrent sjukdom - arbetsrutiner

Handläggning vid interkurrent sjukdom.

Intrahepatisk Cholestas, ICP (Graviditetshepatos)

Handläggning av hepatos (intrahepatic cholestasis of pregnancy; ICP), den vanligaste typen av leverpåverkan som kan uppstå under en graviditet.

Intrahepatisk Cholestas, ICP (Graviditetshepatos) - patientinformation

Informationsblad att ge till patienter med graviditetshepatos. Fyll i kontaktuppgifter till mottagningen manuellt.

Latensfas

Handläggning och bedömning av latensfas.

Latensfas - patientinformation

Informationsblad om latensfasen att dela ut till patienter.

Minskade fosterrörelser

≥ graviditetsvecka 24+0

Oxytocin - patientinformation

Informationsblad att dela ut till patienter som rekommenderas oxytocinbehandling.

Oxytocin - Regional riktlinje

Oxytocinbehandling under födseln - spontan start.

Placenta PAD

Handläggning vid placenta PAD.

Polyhydramnios

Handläggning av Polyhydramnios.

Polyhydramnios - Patientinformation

Patientinformation om Polyhydramnios till den gravida.

Postpartumblödning - LÖFs riktlinjer

LÖFs rekommendationer med webblänkar.

Preeklampsi och graviditetsinducerad hypertoni

Handläggning och definitioner av preeklampsi och graviditetsinducerad hypertoni.

Preeklampsi och graviditetsinducerad hypertoni - patientinformation

Informationsblad att ge till patienter med preeklampsi och graviditetsinducerad hypertoni.

Rh profylax under graviditet

Handledning av gravid med blodgruppen RhD negativ.

Sfinkeruppföljning - patientinfo

Uppföljning på BB, av barnmorska, sjukgymnast samt vid behov läkarmottagning.

Sfinkterruptur

Uppföljning av sfinkterruptur. Uppföljningsriktlinjen gäller alla sfinkterskador: partiell och total grad 3 samt grad 4.

Stort barn

Handläggning vid graviditet där man misstänker stort barn, makrosomi.

Stort barn - patientinformation

Informationsblad att dela ut till patienter vid misstanke om stort barn. Lägg till kontaktuppgifter till mottagningen manuellt.

Sätesbjudning - patientinformation

Informationsblad till patient om vaginal födsel vid sätesbjudning.

Sätesbjudning - PM

Handläggning vid sätesbjudning.

Tillväxthämning (IUGR)

Handläggning vid graviditet med tillväxthämmat foster.

Tillväxthämning (IUGR) - patientinformation

Informationsblad om tillväxthämning att dela ut till patienter. Lägg till kontaktuppgifter till mottagningen manuellt.

Trombofili, utredning vid hereditet

Handläggning av Trombofili.

Urinretention efter förlossning

Handläggning vid urinretention efter förlossning.

Urinretention efter förlossning - patientinformation

Informationsblad att ge till patienter med blåstömningssvårigheter efter förlossning.

Vattenavgång utan värkar, fullgången tid

Handläggning av vattenavgång i fullgången tid utan värkar (premature rupture of membranes, PROM). Från vecka 37+0.

Vattenavgång utan värkar, fullgången tid - patientinformation

Informationsblad att dela ut till patienter om vattenavgång utan värkar efter fullgången graviditet. Lägg till kontaktuppgifter till mottagningen manuellt.

Vattenavgång utan värkar, prematur

Handläggning av prematur vattenavgång utan värkar (preterm premature rupture of membranes, PPROM). Vecka 22+0 till 36+6.

Vattenavgång utan värkar, prematur - patientinformation

Informationsblad att dela ut till patienter om vattenavgång utan värkar före 37 fullgångna veckor. Lägg till kontaktuppgifter till mottagningen manuellt.

Vattenfödsel och bad som smärtlindring

Handläggning av födande som önskar bad som smärtlindring under öppningsskedet och vattenfödsel.

Vattenfödsel och bad som smärtlindring - Patientinfo

Patientinformation till patient som vill bada under värkarbetet och/eller föda i vatten.