Till start

Vårdgivarguiden

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Graviditetsenkäten utgör en del av detta arbete och utförs för att ta till vara på kvinnors erfarenheter av den vård de har fått under sin graviditet, förlossning och tiden efteråt. Resultatet av enkätsvaren kommer att kunna levereras på mottagningsnivå.

Enkäten består av tre delar och kan besvaras av kvinnor som:

  • är gravida i vecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan.

Enkäten är pågående och resultaten uppdateras varje dag.

Här hittar du material på flera språk att skriva ut till blivande och nyblivna mammor, och mer information om Graviditetsenkäten.

Personalinformation

Patientinformation

Bild på hur Graviditetsenkäten ser ut.

 

 

 

 

 

Affisch Graviditetsenkäten med information till gravida och nyförlösta om hur de kan delta i enkäten.

Utöver svenska finns de på engelska, arabiska, finska, franska, persiska (farsi), somaliska, spanska och tigrinja. Välj språk i dokumentets övre högra hörn.

Affisch Graviditetsenkäten - Tack för alla svar, att ladda ner och sätta upp på barnmorskemottagningar/barnavårdcentraler för att uppmärksamma gravida om enkäten.

  • Uppdaterad: 24 maj 2023

  • Faktagranskad: 24 maj 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Gunilla Berg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen