Till start

Vårdgivarguiden

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Graviditetsenkäten utgör en del av detta arbete och utförs för att ta tillvara på kvinnors erfarenheter av den vård de har fått under sin graviditet, förlossning och tiden efteråt. Resultatet av enkätsvaren kommer att kunna levereras på mottagningsnivå.

Enkäten skickas ut tre gånger via var och ens personliga inlogg på 1177, till kvinnor som är gravida i vecka 25, fött barn för åtta veckor sedan och som fött barn för ett år sedan.

Projektet kommer att pågå fram till 2022.

Här hittar du material på flera språk att skriva ut till blivande och nyblivna mammor, och mer information om Graviditetsenkäten.

Personalinformation

Patientinformation

Bild på hur Graviditetsenkäten ser ut.

 

 

 

 

 

Affisch Graviditetsenkäten med information till gravida och nyförlösta om hur de kan delta i enkäten.

Utöver svenska finns de på engelska, arabiska, finska, franska, persiska (farsi), somaliska, spanska och tigrinja. Välj språk i dokumentets övre högra hörn.

Affisch Graviditetsenkäten - Tack för alla svar, att ladda ner och sätta upp på barnmorskemottagningar/barnavårdcentraler för att uppmärksamma gravida om enkäten.

  • Uppdaterad: 16 mars 2022

  • Faktagranskad: 29 november 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Martina Junström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen