Brödsmule-navigation

Ta del av frågor och svar om hälso- och sjukvårdens stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor.

Hälsofrämjande levnadsvanor

Nedan finns ett antal frågor och svar kring de nationella riktlinjerna.