Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Ta del av frågor och svar om hälso- och sjukvårdens stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor.

Hälsofrämjande levnadsvanor

Nedan finns ett antal frågor och svar kring de nationella riktlinjerna.

  • Uppdaterad: 30 augusti 2018
  • Faktagranskad: 30 augusti 2018
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Helena Holmgren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen