Höstens FaRs dag blir den 29/11 i Landstingssalen. Eftermiddagen kommer bjuda på namnkunniga föreläsare och erfarna kliniker som berättar på temat FaR vid psykisk ohälsa.

Anmälningslänk kommer

Utvärdera och bedöma fysisk aktivitet vid ordination av FaR riktar sig främst till sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och dietister. Kursen ger kunskap i bedömning av fysisk aktivitetsnivå, ger tips på enkla utvärderingsmått på prestation och grundläggande kunskap avseende begrepp, termer och upplägg av styrketräning och konditionsträning.

Kom igång med FaR ges 2-3/10

Fysisk aktivet som behandling för barn och ungdomar ges med start 10/12

För dig som vill ge patienter med fetma mer stöd finns utbildningarna: Typ 2 diabetes och överviktsbehandling ges 23-24/10.

Behandling av barn och ungdomar med fetma, 15-16/10

Hur du kan använda FaR till patienter med KOL, Den 9/10 arrangerar vi en dag för dig som vill bli uppdaterad, i samarbete med kunskapsteam astma/KOL på APC.

Anmälningslänk kommer

Heldagskonferens med nya rön om FYSS arrangeras i SFAIMs regi på Gymnastik och idrottshögskolan, GIH den 30/11. Anmälan och program hittar du på svensk idrottsmedicins hemsida. Det kommer finnas material och möjlighet att ställa frågor om FaR.

Höstens FaR-samordnarträff är gemensam med FaRledare och aktivitetsarrangörer, sen eftermiddag den 21/11. Tema är samarbete. Sociala effekter av träning, effekten av socialt stöd på träning samt hur förskrivare och mottagare av recept kan samarbeta.

Anmälningslänk kommer