Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Fram till årsskiftet 2023/2024 kan vårdenheter i primärvården få 50 000 kronor i ekonomiskt stöd för att förstärka sitt systematiska arbete med Fysisk aktivitet på recept (FaR). Satsningen möjliggörs av statsbidrag. Medlen är begränsade och först till kvarn gäller.

Alla primärvårdsenheter som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i regionen kan söka stödet, exempelvis vårdcentraler, primärvårdsrehabilitering, habilitering, ungdomsmottagningar, mödrahälsovården, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin.

Det här behöver vårdenheten göra

Ett systematiskt och resurseffektivt arbete med FaR kräver planering, rutiner och att personalen har kunskap om hur FaR-metoden används. För att kunna ta del av stödet behöver följande göras.

 1. För att komma överens om en satsning på enheten skriver enhetschef/verksamhetschef en förfrågan till vårdutvecklingsledare för FaR på Akademiskt primärvårdscentrum (APC); mejla Cecilia Berg, koordinator för kunskapsteam levnadsvanor:
  cecilia.berg@regionstockholm.se
 2. Tid bokas för en handledning och/eller utbildning med personalgruppen som senare genomförs av en vårdutvecklingsledare på APC. Tillfället ska vara minst 90 minuter långt och minst 60 procent av personalgruppen ska delta. Det kan göras digitalt eller fysiskt på vårdenheten.
 3. Enhetschef/verksamhetschef får en mall för beskrivning av lokal rutin/planering för arbete med FaR. Den ifyllda mallen skickas till APC för bedömning.
  För att den lokala rutinen/planen ska godkännas krävs:
  - att samtliga fält i den färdiga mallen är ifyllda
  - att planen för arbete med FaR följer evidens och avtal
  - att minst 60 procent av personalen har genomgått e-kursen FaR-introduktion
  på Lärtorget, 30 minuter.

Att göra för att ta del av det ekonomiska stödet

Efter att alla punkter ovan är genomförda får vårdenheten information om hur fakturering av den överenskomna summan 50 000 kronor sker.
Observera att fakturan måste vara APC tillhanda under 2023 för att kunna betalas ut. Sent inkomna fakturor kommer inte att hanteras.

Region Stockholms satsning på FaR består av flera delar

Utöver stöd till vårdenheter för att förstärka det systematiska arbetet med FaR kommer satsningen i Stockholm under hösten 2023 även att bestå av:

 • digitalisering. Inom denna del kommer nya uppdaterade eFYSS att lanseras.
 • att stödsystemet ALMA utvecklas för att ge stöd kring arbetet med fysisk aktivitet och FaR.
 • att arbete görs för att integrera FaR-blanketterna i fler journalsystem.
 • att Stockholms FaR-ledarnätverk kommer att växa. Nya aktivitetsarrangörer rekryteras och certifieras samt fler FaR-ledare utbildas.

Mer information om FaR

 • Uppdaterad: 28 juli 2023

 • Faktagranskad: 11 juli 2023

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen