Till start

Vårdgivarguiden

Akademiskt primärvårdscentrum, APC har fått uppdraget att ansvara för införande och spridning av arbetsmetoden FaR inom Region Stockholm. APC erbjuder också utbildning i FaR för vårdgivare.

Utbildningar

Kom i gång med FaR två dagars utbildning.

Far för barn och ungdom en och en halv dags utbildning. För dig som arbetar med barn och ungdomar och gäller även dig som arbetar inom elevhälsan.

Du anmäler dig via APC:s webbplats.

APC kan även erbjuda skräddarsydd utbildning i FaR.

I uppdraget ingår nätverksarbete och att arbeta för en övergripande samordning av FaR i Stockholms län. Ett led i detta är att försöka identifiera FaR-samordnare. FaR-samordnarens roll är att vara en länk mellan APC och de på din enhet som skriver ut FaR.

Du erbjuds nätverksträffar, stegräknare för utlåning och kontinuerlig handledning av APC.

Kontakt för vårdgivare

Cecilia Berg | Vårdutvecklingsledare

  • Uppdaterad: 21 maj 2015
  • Faktagranskad: 2 maj 2015
  • Redaktör: Johan Sjöstrand
  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen