Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Som en del i arbetet med hälsosamma matvanor har hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram foldern Bra mat och rörelse som kan användas för att inleda samtal kring hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Budskapen bygger på rekommendationer från Livsmedelsverket och FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Foldern kan användas från gymnasieåldern och uppåt. I foldern finns sammanfattande råd om bra mat och fysisk aktivitet med tillhörande tabeller där det framgår vilka livsmedel och aktiviteter man bör öka, byta ut och minska.

Foldern kan beställas av dig som är verksam inom Region Stockholm. Du som arbetar i en annan region kan beställa max 5 stycken ex för inspiration. Finns även på engelska, arabiska, somaliska, turkiska och finska. Uppdaterad version 11 oktober 2021.

Bra mat och rörelse som bildtabeller

Nytt är att materialet även finns som enbart bilder för personer som har svårt att läsa. Bildmaterialet består av en bildtabell för matvanor och en bildtabell för fysisk aktivitet.

Bildtabeller för nedladdning. Bildmaterialet riktar sig till personer som har svårt att läsa text och består av en bildtabell för matvanor och en bildtabell för fysisk aktivitet.

  • Uppdaterad: 6 december 2022

  • Faktagranskad: 26 april 2018

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen