Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Som ett led i arbetet med hälsosamma matvanor har hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram en så kallad sockerutställning i affischformat. Affischen kan laddas ner och skrivas i A4 ut eller beställas färdigtryckt i storleken 70x100 för att sättas upp i besöksrum och väntrum.

Stöd för att inleda samtal kring hälsosamma matvanor

Affischen kan användas för att inleda samtal kring hälsosamma matvanor med barn och vuxna. På sockeraffischen visas både livsmedlens naturliga innehåll av socker och/eller tillsatt socker med exempel på vanliga livsmedel som kan vara sockerfällor. På baksidan av affischen i A4 som du kan skriva ut finns en handledning som bland annat beskriver hur sockermängden är framräknad i livsmedlen, till exempel andel tillsatt socker och naturligt socker.

Söta drycker, även 100 procent naturlig fruktjuice, har i epidemiologiska studier visats ha samband med ökad risk för övervikt/fetma hos barn och vuxna samt ökad kariesrisk. Bristande kunskap kring detta kan leda till uppfattningen att intaget av juice är lika nyttigt som att äta hel frukt. Man kan med fördel ge rekommendationen att dricka vatten, vilket också är ett av huvudbudskapen i affischen. I pratbubblor finns budskapet översatt till engelska, somaliska, arabiska, turkiska och persiska.

 

Affisch 100x70 cm. Affischen kan beställas av dig som är verksam i Region Stockholm. Du som arbetar i en annan region kan beställa max 5 stycken ex för inspiration.

Affisch i A4-format med handledning på baksidan som bland annat beskriver hur sockermängden är framräknad i livsmedlen.

Jobbar du i en annan region?

Region Stockholms sockeraffisch kan gärna användas av andra regioner, det är kostnadsfritt. Skicka in en beställning till och du får en färdig fil i InDesign med plats för den egna logotypen. I övrigt får ingenting ändras i filen. Eventuella tryckkostnader bekostas av den egna regionen.

Beställning

Funktionsbrevlåda Hälsofrämjande

  • Uppdaterad: 25 oktober 2022

  • Faktagranskad: 25 oktober 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen