Till start

Vårdgivarguiden

MI-stickan är en kort guide i att leda motiverande samtal (MI). Den är användbar i ditt arbete att stödja patienter att förändra sina levnadsvanor och börja leva hälsosammare. MI-Stickan guidar dig som leder samtalet bland annat genom att visa hur man kan inleda samtal om levnadsvanor och ställa öppna frågor. Den finns att beställa på folkhälsomyndighetens webbplats.

  • Uppdaterad: 13 november 2020

  • Faktagranskad: 13 september 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen