Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I juni 2018 publicerades Socialstyrelsen nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna ersätter de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Rekommendationerna i riktlinjerna omfattar åtgärder för att stödja personer att förändra tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Större fokus på vissa patientgrupper

Det ligger ett större fokus än tidigare på vuxna med särskild risk, t.ex. på grund av sjukdom eller social sårbarhet, vuxna som ska genomgå en operation, barn och unga samt gravida. Nytt är också att riktlinjerna omfattar rekommendationer för barn och unga under 18 år.

Utgångspunkt i arbetet är de olika samtalsnivåerna

Oavsett levnadsvana består rekommendationerna av rådgivning i form av rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal. Enkla råd bör kunna ges på alla nivåer inom hälso- och sjukvården och beskrivs som en grund för fortsatt behandling.

Regionalt vårdprogram - Ohälsosamma levnadsvanor

Det regionala vårdprogrammet Ohälsosamma levnadsvanor Prevention och behandling är baserat på socialstyrelens riktlinjer och beskriver det regionala arbetet med stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor.

  • Uppdaterad: 13 november 2020

  • Faktagranskad: 13 september 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen