Till start

Vårdgivarguiden

Andelen överviktiga och gravida med obesitas ökar successivt i Sverige. Idag har ca 17 procent av alla gravida ett BMI 30 eller mer. Många komplikationer som preeklampsi, graviditetshypertoni, graviditetsdiabetes, stora barn, intrauterin fosterdöd och trombossjukdomar ökar med vikten hos den gravida. Även vid förlossningen är risken för komplikationer större med till exempel ökad risk för större blödning. Gravida med obesitas förlöses oftare med kejsarsnitt fram för allt på grund av ökad födelsevikt hos barnen.

Genom att hålla nere viktuppgången under graviditeten kan risken för framför allt preeklampsi, graviditetshypertoni och stora barn minska. Att erbjuda viktkontroll vid varje barnmorskebesök ger tillfälle att diskutera den gravidas mat och rörelsevanor. Viktökning för den gravida med obesitas bör vara 5–9 kg enligt American Institute of Medicin. Viktnedgång under graviditeten hos gravida med obesitas är inte farligt om den gravida mår bra och äter bra mat.

  • Uppdaterad: 4 juli 2023

  • Faktagranskad: 4 juli 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen