Bättre hälsa med funktionsnedsättning

En podd om matvanor som är en utmaning för många med intellektuell funktionsnedsättning. Hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt är vanligare i den här gruppen än i befolkningen som helhet.