Barnobesitasregistret i Sverige (BORIS) fungerar som ett stöd för ett förbättrat omhändertagande av barn med fetma. BORIS kan också belysa problem både inom och utanför sjukvården och som påverkar situationen för barn med fetma och deras möjligheter att få behandling.

Det går att effektivt behandla barnfetma. I BORIS ser vi att 44% av barnen och ungdomarna som behandlas uppnår en viktnedgång efter tre års behandling som medför en minskad risk för fetmarelaterad sjuklighet. Bland barn med fetma vid behandlingsstart, så har vart femte barn efter tre års behandling inte längre sjukdomen. Resultaten är mycket varierande. Vissa enheter har år efter år lysande resultat vilket visar att det går att genomföra en effektiv behandling med bra organisation och engagemang.

Allt fler lokala vårdgivare använder registret för beslut i vården och för att följa upp sina egna resultat. 96% av alla barnkliniker som aktivt behandlar barnfetma deltar i BORIS liksom ett stort antal barnmottagningar. Samtidigt kan vi konstatera att behandlingen av fetma hos barn i Sverige har allvarliga brister och dessa brister tenderar att bli större. Vi ser en tendens till försämrade behandlingsresultat. Fler barn totalt i Sverige erbjuds någon form av behandling men det har gått ut över effektiviteten. Det är viktigt att barn kommer i behandling i tidig ålder. Under en lång följd av år har också åldern vid start av behandling sjunkit men denna positiva trend är nu bruten. Medelåldern vid behandlingsstart ökar igen.