Brödsmule-navigation

Nyligen genomfördes en systematisk översikt av evidensläget för Fysisk aktivitet på recept, FaR, inom ramen för en HTA (health technology assessment)-analys vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Författarna har kommit fram till att FaR sannolikt har effekt och hoppas att studien kan leda till ökad förskrivning av FaR.