Brödsmule-navigation

Den sk Södertäljemodellen har utvärderats efter två års behandling på sex av Astrid Lindgrens barnläkarmottagningar i öppenvården, BUMM. Det specifika med Södertäljemodellen är att familjerna erbjuds att delta i gruppverksamhet som start på behandlingen. Inför införandet fick personalen utbildning kring fetma hos barn, motiverande samtalsteknik, och gruppdynamik.

Resultaten är bättre jämfört med andra barnläkarmottagningar i Sverige. Bäst effekt har barn upp till 11 år vid behandlingsstart som fullföljde den initiala gruppbehandlingen, medan övriga patienter minskade sin grad av fetma i lägre utsträckning.

Läs hela utvärderingen: