Brödsmule-navigation

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, har i uppdrag att stödja implementeringen av handlingsprogrammet. På APC arbetar flera ämnesspecifika kunskapsteam. Teamen består av vårdutvecklingsledare med fördjupad kunskap inom olika ämnen. Kunskapsteamen erbjuder utbildningar, handledning och annat stöd.

Kunskapsteam Övervikt och fetma

På APC finns ett interprofessionellt kunskapsteam som är specialister på

  • Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ
  • Motiverande samtalsteknik, MI

Kunskapsteamet stödjer dig som arbetar med barn och vuxna inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och friskvården i Stockholms län. Kunskapsteamet arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att minska övervikt och fetma i befolkningen, uppmärksamma riskgrupper och bidra till en jämlik hälsa.

Kunskapsteam FaR

På APC finns ett interprofessionellt kunskapsteam som är specialister på
• metoden FaR – fysisk aktivitet på recept, utifrån evidens
• att certifiera aktivitetsarrangörer och driva webbplatsen FaRledare.se
Kunskapsteamet stödjer dig som arbetar med barn och vuxna inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och friskvården. Kunskapsteamet arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att öka förskrivningen av FaR och uppmärksamma riskgrupper.

Film om implementeringsstöd

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, stödjer vårdaktörer i länet i arbetet med att förebygga övervikt och fetma. Se hur i intervjun nedan:

Läs mer

Kontakt