Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Övervikt och fetma

Handlingsprogrammet övervikt och fetma tar slut vid årsskiftet 2020.

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, har i uppdrag att stödja implementeringen av handlingsprogrammet. På APC arbetar flera ämnesspecifika kunskapsteam. Teamen består av vårdutvecklingsledare med fördjupad kunskap inom olika ämnen. Kunskapsteamen erbjuder utbildningar, handledning och annat stöd.

Kunskapsteam Övervikt och fetma

På APC finns ett interprofessionellt kunskapsteam som är specialister på

  • Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ
  • Motiverande samtalsteknik, MI

Kunskapsteamet stödjer dig som arbetar med barn och vuxna inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och friskvården i Stockholms län. Kunskapsteamet arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att minska övervikt och fetma i befolkningen, uppmärksamma riskgrupper och bidra till en jämlik hälsa.

Kunskapsteam FaR

På APC finns ett interprofessionellt kunskapsteam som är specialister på
• metoden FaR – fysisk aktivitet på recept, utifrån evidens
• att certifiera aktivitetsarrangörer och driva webbplatsen FaRledare.se
Kunskapsteamet stödjer dig som arbetar med barn och vuxna inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och friskvården. Kunskapsteamet arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att öka förskrivningen av FaR och uppmärksamma riskgrupper.

Film om implementeringsstöd

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, stödjer vårdaktörer i länet i arbetet med att förebygga övervikt och fetma. Se hur i intervjun nedan:

Läs mer

FaR är den framkomliga vägen - Cecilia Berg och Ingbritt Ekman

Cecilia Berg, vårdutvecklare och Ingbritt Ekman Projektledare Stockholms FaR-ledarnätverk skriver om Fysisk aktivitet på recept (FaR) och deras arbetet med att ge stöd till vårdpersonal och till patienter.

Intellektuell funktionsnedsättning och fetma - Eva Flygare Wallén

Eva Flygare Wallén, Med Dr. och specialistsjuksköterska skriver om att fetma är vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och hur stödet kan anpassas.

Fråga gärna! Det kommer att påverka barnets hälsa - Sofia Trygg Lycke

Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska med inriktning på barn och ungdomar, skriver om vikten av att våga prata med barn om övervikt och fetma.

Kontakt

  • Uppdaterad: 14 januari 2019
  • Faktagranskad: 14 januari 2019
  • Redaktör: Johan Sjöstrand
  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen