Till start

Vårdgivarguiden

Materialet är till för verksamheter i Stockholms län och är kostnadsfritt. Om du arbetar i ett annat landsting och är intresserad av något av materialen, mejla till oss så skickar vi några exemplar för inspiration:

halsoframjande.hsf@sll.se.  

Material för patienter och invånare

Hur mycket socker äter och dricker du? - affisch

Affisch med bilder på vanliga ”sockerfällor”. Den kan även kan användas som samtalsunderlag. Budskap finns på engelska, arabiska, persiska, somaliska och turkiska.

Bra mat och rörelse - folder

Folder med råd om bra mat och fysisk aktivitet där det framgår vilka livsmedel och aktiviteter man bör öka, byta ut och minska. Finns översatt till engelska, arabiska, somaliska, turkiska och finska och som bildtabeller.

Material för personal

HPÖ-material som finns att beställa och ladda ner – samlingsblad

Samlingsbladet ger en översikt över stödmaterial som finns för ditt arbete med övervikt och fetma.

FaR-material som finns att beställa och ladda ner – samlingsblad

Samlingsbladet ger en översikt över stödmaterial som finns för ditt arbete med fysisk aktivitet och FaR.

Samtalet är viktigt - samtalstips

Samtalet med patienten är ett viktigt redskap i att stödja någon att förändra sina levnadsvanor. Här finns fyra tips hur man kan ställa frågor till patienten som ökar chanserna till förändring.

Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ) på nätet - folder

Folder som ger en översikt av över den digitala versionen av handlingsprogrammet där det finns information, stöd och material för dig i ditt arbete med övervikt och fetma

Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020 (HPÖ)– rapport

Handlingsprogrammet ger rekommendationer på hälsofrämjande, förebyggande och behandlande åtgärder som ska bidra till att uppnå visionen i HPÖ - att övervikt och fetma minskar i länet.

Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020 - kortversion

Kortversion av handlingsprogrammet i form av en folder i A5-format.

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma - rapport

Det regionala vårdprogrammet är ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet vid behandling av övervikt och fetma.

 

Kontakt

Har du frågor eller förslag mejla gärna oss:

halsoframjande.hsf@sll.se
  • Uppdaterad: 25 september 2018
  • Faktagranskad: 25 september 2018
  • Redaktör: Johan Sjöstrand
  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen