Materialet är till för verksamheter i Stockholms län och är kostnadsfritt. Om du arbetar i ett annat landsting och är intresserad av något av materialen, mejla till oss så skickar vi några exemplar för inspiration:

halsoframjande.hsf@sll.se.  

Material för patienter och invånare

Bra mat och rörelse - folder

Folder med råd om bra mat och fysisk aktivitet där det framgår vilka livsmedel och aktiviteter man bör öka, byta ut och minska. Finns översatt till engelska, arabiska, somaliska, turkiska och finska och som bildtabeller.

Material för personal

Samtalet är viktigt - samtalstips

Samtalet med patienten är ett viktigt redskap i att stödja någon att förändra sina levnadsvanor. Här finns fyra tips hur man kan ställa frågor till patienten som ökar chanserna till förändring.

 

Kontakt

Har du frågor eller förslag mejla gärna oss:

halsoframjande.hsf@sll.se