Till start

Vårdgivarguiden

Var en bra förebild - Maria Wikland

Maria Wikland, folkhälsovetare skriver om förskolans roll att erbjuda förskolebarn en bra grund när det gäller hälsosamma mat- och rörelsevanor.

FaR är den framkomliga vägen - Cecilia Berg och Ingbritt Ekman

Cecilia Berg, vårdutvecklare och Ingbritt Ekman Projektledare Stockholms FaR-ledarnätverk skriver om Fysisk aktivitet på recept (FaR) och deras arbetet med att ge stöd till vårdpersonal och till patienter.

Intellektuell funktionsnedsättning och fetma - Eva Flygare Wallén

Eva Flygare Wallén, Med Dr. och specialistsjuksköterska skriver om att fetma är vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och hur stödet kan anpassas.

Fråga gärna - Sofia Trygg Lykke

Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska med inriktning på barn och ungdomar, skriver om vikten av att våga prata med barn om övervikt och fetma.

Våga väga - Elisabeth Storck Lindholm

Elisabeth Storck Lindholm, mödrahälsovårdsöverläkare, skriver om bakgrunden och resultaten från projektet Våga Väga.

  • Uppdaterad: 5 augusti 2019
  • Faktagranskad: 2 juni 2017
  • Redaktör: Johan Sjöstrand
  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen