CECILIA BERG // INGBRITT EKMAN
Vårdutvecklare // Projektledare Stockholms FaRledarnätverk

 

Jag Cecilia arbetar dels som sjukgymnast på primärvårdsrehab och ordinerar FaR till patienter som är färdigbehandlade och kan klara att vara fysiskt aktiva utanför hälso- och sjukvården. Jag är även vårdutvecklare på Akademiskt primärvårdscentrum, där min roll är att implementera FaR i hälso- och sjukvården. Jag arbetar för att personal i vården ska använda FaR som behandling där evidens visar att det gör nytta för patienten. Det gör jag bland annat genom att hålla utbildningar, ansvara för olika nätverk och utveckla stödmaterial. Mitt mål är att patienter ska få bästa möjliga stöd i att röra på sig mer.

Jag Ingbritt arbetar som projektledare för Stockholms FaR-ledarnätverk på Akademiskt primärvårdscentrum. Syftet med mitt arbete är att förskrivare av FaR enkelt ska kunna hitta certifierade aktivitetsarrangörer som erbjuder säker träning för patienterna. Jag rekryterar och utbildar bland annat FaR-ledare som kan leda anpassade aktiviteter för personer som fått FaR.

FaR ur Cecilias perspektiv som förskrivare

Att använda metoden FaR är ett verktyg för att ge ett stöd som gör att patienten uppnår varaktiga förändringar av sin fysiska aktivitetsnivå. Jag möter ofta patienter som efterfrågar stöd i beteendeförändring och de flesta gånger behöver de stödet för att bli mer fysiskt aktiva i sin vardag.

FaR-metoden innehåller 5 obligatoriska delar:

  • Rådgivande samtal
  • Ordinationen som baseras på evidensen för fysisk aktivitet i behandling som kan läsas i FYSS
  • Ordinationen utförs på specifik receptblankett
  • Fysisk aktivitet och/eller träning utförs utanför hälso-och sjukvården
  • Uppföljning och utvärdering av ordinationen sker inom hälso- och sjukvården

En del av metoden som är avgörande för att kunna slussa ut patienten i friskvården är att jag som förskrivare är trygg med att kunna rekommendera patienterna var de kan träna i friskvården. Många fortsätter med träning i hemmet eller i vardagsaktiviteter, men för andra som vill träna på t.ex. en träningsanläggning behöver jag kunna ge råd om detta. För att råden ska göra nytta behöver jag ta reda på vilka önskemål, behov och hinder patienten har. Nästa steg är att tillsammans med patienten hitta en träningsform som passar. På FaRledare.se söker jag information om vilka certifierade aktivitetsarrangörer som finns i patientens närområde, träningsformer som kan passa osv. Ingbritt berättar mer om FaR-ledarnätverket.

FaR ur Ingbritts perspektiv som ansvarig för FaR-ledarnätverket

För att förskrivare ska kunna hjälpa patienter att hitta aktivitetsarrangörer som erbjuder säker träning har vi tagit fram webbplatsen FaRledare.se. Här presenteras alla aktivitetsarrangörer som har genomgått certifiering. Det innebär att de har FaR-utbildade aktivitetsledare som tar hand om personer som fått FaR. Det gör att hälso- och sjukvårdspersonalen kan känna tillit till aktivitetsarrangörerna när de lotsar ut patienten till en aktivitet i friskvården.

Nätverket av aktivitetsarrangörer består av idrottsföreningar och andra ideella föreningar, träningsanläggningar, privata aktörer och kommuner. Aktivitetsarrangörerna har något speciellt erbjudande till patienter som uppvisar ett FaR. Det kan till exempel vara ett extra introduktionstillfälle, ekonomisk subvention eller hälsosamtal.

Läs mer

Kontakt

Ingbritt Ekman | Projektledare Stockholms FaR-ledarnätverk