Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Regionalt vårdprogram 2019 Ohälsosamma levnadsvanor - Prevention och behandling utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Programmet ger dig stöd i arbetet med att hjälpa patienter att ändra sina levnadsvanor. Riktlinjerna avser tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Som stöd i ditt arbete finns här material som vänder sig både till personal och till patienter.

Socialstyrelsens riktlinjer för arbetet med levnadsvanor

I juni 2018 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Dessa riktlinjer ersätter nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

  • Uppdaterad: 12 november 2020

  • Faktagranskad: 20 september 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Helena Holmgren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen