Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Regionalt vårdprogram 2019 Ohälsosamma levnadsvanor - Prevention och behandling utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Programmet ger dig stöd i arbetet med att hjälpa patienter att ändra sina levnadsvanor. Riktlinjerna avser tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Vårdprogram för nedladdning. Den tryckta versionen har utgått och går inte längre att beställa.

Som stöd i ditt arbete finns här material som vänder sig både till personal och till patienter.

Socialstyrelsens riktlinjer för arbetet med levnadsvanor

I juni 2018 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Dessa riktlinjer ersätter nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

  • Uppdaterad: 12 november 2020

  • Faktagranskad: 20 september 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Helena Holmgren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen