Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Övervikt och fetma är vanligt och ett stort folkhälsoproblem. Andelen av den vuxna befolkningen i Stockholms län med övervikt uppskattas till 33 procent och andelen med fetma till 10 procent. Fetma är förenat med ökat kroppsligt och själsligt lidande för den enskilde samt stor kostnad för samhället.

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma innehåller utförliga avsnitt om vårdgivares roller, arbetsfördelning och samverkan, remisskriterier och remissvägar. Frågor kring bemötande poängteras särskilt som en viktig del av framgångsrik behandling. Vidare ger regionalt vårdprogram konkret hjälp genom tabeller som förtydligar vårdstrukturer och vårdgivares inbördes samverkan och ansvarsområden. Innehållet baseras på nationell och internationell vetenskap samt beprövad erfarenhet och erbjuder konkreta och, så långt som möjligt, evidensbaserade råd till alla som träffar barn, ungdomar och vuxna med övervikt och fetma.

All hälso- och sjukvårdspersonal möter i sin vardag personer med övervikt och fetma. Patienter som aktivt söker hjälp för sin vikt behöver erbjudas behandling, men vårdgivare behöver också hitta framkomliga och respektfulla sätt att nå patienter med övervikt och fetma som kontaktat sjukvården av andra skäl. Patienter i alla åldrar och delar av vårt landsting har rätt till god vård och gott bemötande av kompetent personal.

Här kan du läsa vårdprogrammet i sin helhet:

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma

Det regionala vårdprogrammet är ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet vid behandling av övervikt och fetma.

  • Uppdaterad: 7 oktober 2020

  • Faktagranskad: 7 oktober 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen