Brödsmule-navigation

Sexuell hälsa

Uppdraget att samordna Region Stockholms handlingsplan för SRHR-frågor och distribution av kondomer till preventionsverksamhet ligger på Enheten för hälsoutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Region Stockholms två Sesamenheter finns på Huddinge Sjukhus och Södersjukhusets Specialistcentrum sexuell hälsa. Informationen är avsedd för läkare inom primärvården, övrig personal på vårdcentraler, mödravårdscentraler, gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar inom Stockholms län.