Brödsmule-navigation

Sesam

I Region Stockholms finns det två Sesamenheter:  
Sesam Huddinge Sjukhus och Södersjukhusets Specialistcentrum sexuell hälsa. Informationen är avsedd för läkare inom primärvården, övrig personal på vårdcentraler, mödravårdscentraler, gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar inom Stockholms län.