Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdraget att samordna Region Stockholms handlingsplan för SRHR-frågor och distribution av kondomer till preventionsverksamhet ligger på Enheten för hälsoutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I Region Stockholms finns det två specialistenheter för sexuell hälsa, före detta Sesamenheter. Specialistmottagning sexuell hälsa Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Specialistcentrum sexuell hälsa Södersjukhuset, båda enheterna tillhör hudklinikerna.

Nyheter - sexuell hälsa