Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sexuell och reproduktiv hälsa

Uppdraget att samordna Region Stockholms handlingsplan för SRHR-frågor och distribution av kondomer till preventionsverksamhet ligger på Enheten för hälsoutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I Region Stockholms finns det två specialistenheter för sexuell hälsa, före detta Sesamenheter, på Södersjukhuset respektive Karolinska universitetssjukhuset.