Sesam

Här hittar du information från Sesamenheterna i Region Stockholm.
I Stockholms läns landsting finns fyra Sesamenheter: Danderyd, Huddinge, Södermalm och City. Informationen är avsedd för läkare inom primärvården, övrig personal på vårdcentraler, mödravårdscentraler, gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar inom Stockholms län.