Till start

Vårdgivarguiden

Kunskap är viktigt för ett gott bemötande. På den här sidan finns information om bemötande av hbtq-personer för dig som arbetar inom vården eller social omsorg. Sedan 2016 finns en diplomeringsutbildning tillgänglig för i första hand primärvårdsverksamheter. Den utbildningen kan du läsa mer om nedan.

Det finns också en länk till en samlingssida med vårdmottagningar med särskilda uppdrag för målgruppen. Längst ner på denna sida hittar du information om sexuell läggning, könsidentitet, könsdysfori och queer på 1177 Vårdguiden.

Bra bemötande av hbtq-personer

En handbok för dig som arbetar med att möta och hjälpa människor inom vården eller social omsorg. Handboken handlar om bra bemötande av hbtq-personer. Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Handboken är framtagen av rfsl stockholm 2018, på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län – en gemensam satsning för kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm och ett samarbete mellan Storsthlm, Region Stockholm och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.


HBTQ - webbutbildning

Hbtq - normer, kön och sexualitet är en webbutbildning som vill lyfta ämnet hbt och inspirera till reflektion. Utbildningen är ett led i att utveckla hbt-kompetensen hos alla medarbetare. Den tar cirka 30 minuter och vänder sig till alla som är anställda i Region Stockholm eller hos arbetsgivare som har avtal med landstinget.

HBT-policy

Utgångspunkten för policyn är bland annat diskrimineringslagen som inte bara vill motverka diskriminering utan även främja allas lika möjligheter och rättigheter. Alla personer, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, ska synliggöras och bli bemötta med respekt och professionalitet inom Region Stockholms alla verksamheter.

HBTQ-diplomering

Sedan 2016 finns en diplomeringsutbildning tillgänglig för i första hand primärvårdsverksamheter. HBTQ-diplomeringen är en utbildningsinsats om totalt ca 14 timmar utspritt på ca 3 månader och leder till en formell diplomering av såväl enskilda anställda som verksamheten som genomgått utbildningen, givet att denna kan leva upp till kraven för diplomering. Om du är intresserad av att veta mer om HBTQ-diplomeringen kontakta Åsa Sandzén på Personal och utbildning, Regionledningskontoret.

Mottagningar med särskilt uppdrag

Information på 1177 Vårdguiden