Till start

Vårdgivarguiden

För att främja säkrare sex delas varje år omkring 1 miljoner kondomer ut till ungdomar och unga vuxna i Stockholms län.

Varje år delas kondomer ut på hundratals platser i länet med hjälp av kondomutdelare på skolor, ungdomsmottagningar, fritidsgårdar, inom hälso- och sjukvård, STI-mottagningar, sesammottagningar/sexuell hälsa-mottagningar, beroendemottagningar och i föreningar. Vi kan tyvärr inte dela ut kondomer till privata arrangemang och event av olika slag.

Nationellt kondomavtal

Ett kondomavtal har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR, efter en nationell upphandling bland kondomdistributörer. Det nya avtalet gör det möjligt för regioner, kommuner och organisationer i hela Sverige att köpa kondomer till avtalspris. 

Aktörer inom Stockholms län kan fortfarande beställa gratis kondomer från enheten för hälsoutveckling på hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Det nya avtalet ger dock dig och din organisation möjlighet att köpa till extra kondomer till avtalspris vid behov av större volymer än enheten för hälsoutveckling kan erbjuda.

För mer information och för att göra en avropsanmälan, gå in på SKL Kommentus hemsida.

Frivilligorganisationer som är intresserade av att ta del av avtalet ska kontakta ansvarig för ramavtalet Arian Mandegari/SKL.

Förändringar för barnmorskemottagningar

En kondomupphandling pågår och planeras vara klar i augusti. Barnmorskemottagningar i Region Stockholm kommer då inte längre vara behöriga att beställa gratis kondomer på samma sätt som tidigare. I stället kommer barnmorskemottagningar kunna köpa in kondomer genom att avropa på regionens kondomupphandling. Mer information om detta kommer att publiceras så snart den nya upphandlingen är klar i augusti.

Beställ kondomer

För dig som är utdelare kan beställa kondomer här.

För dig som är kondomutdelare på skolor, ungdomsmottagningar, fritidsgårdar, inom hälso- och sjukvård, STI-mottagningar, sesammottagningar/sexuell hälsa-mottagningar, beroendemottagningar och i föreningar.

Vill du bli kondomutdelare?

Skicka ett mejl till:

Pauline af Ekenstam|Ansvarig för kondomutdelning

Million Jacobs|Ansvarig för kondomutdelning inom ungdomsmottagningar, fritidsgårdar och skolor

  • Uppdaterad: 18 maj 2022

  • Faktagranskad: 30 april 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Pauline af Ekenstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen