Särskilda mottangingar och hivtest utanför... | Vårdgivarguiden
Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hivtestning utanför hälso- och sjukvården

RFSL Stockholm erbjuder så kallad assisterad självtest med snabbsvar i sina lokaler och på ambulerande provtagningsställen

Noaks Ark erbjuder hivtest med snabbsvar

Mottagningar med särskilda uppdrag

MIKA-mottagningen för personer som har erfarenhet av sex mot ersättning eller skadar sig med sex

Maria Ungdoms sex- och samlevnadsmottagning för ungdomar med problem som är kopplade till alkohol och andra droger


ANOVA, centrum för andrologi, sexualmedicin och transmedicin

Södersjukhuset

AMEL-mottagningen tar emot kvinnor med problem orsakade av könsstympning

Gynekologisk hbt- mottagning är en mottagning för homo- och bisexuella kvinnor samt för transpersoner

HBT-hälsan psykoterapimottagning är en mottagning för hbt- personer och deras närstående

HBTQ-ung är en mottagning som vänder sig till unga hbtq-personer upp till 29 år

Venhälsan är dels en STI-mottagning för män och transpersoner som har sex med män, dels en hivmottagning för hivpositiva personer, oavsett kön eller sexuell läggning,