Till start

Vårdgivarguiden

Hivtestning utanför hälso- och sjukvården

RFSL Stockholm erbjuder så kallad assisterad självtest med snabbsvar i sina lokaler och på ambulerande provtagningsställen:

Noaks Ark erbjuder hivtest med snabbsvar:

Mottagningar med särskilda uppdrag

MIKA-mottagningen för personer som har erfarenhet av sex mot ersättning eller skadar sig med sex:

Maria Ungdoms sex- och samlevnadsmottagning för ungdomar med problem som är kopplade till alkohol och andra droger:

ANOVA, centrum för andrologi, sexualmedicin och transmedicin:

Södersjukhuset

AMEL-mottagningen tar emot kvinnor med problem orsakade av könsstympning:

Gynekologisk hbt-mottagning är en mottagning för homo- och bisexuella kvinnor samt för transpersoner:

HBT-hälsan psykoterapimottagning är en mottagning för hbt-personer och deras närstående:

HBTQ-ung är en mottagning som vänder sig till unga hbtq-personer upp till 29 år:

Venhälsan är dels en STI-mottagning för män och transpersoner som har sex med män, dels en hivmottagning för hivpositiva personer, oavsett kön eller sexuell läggning:

  • Uppdaterad: 17 november 2020

  • Faktagranskad: 13 september 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Annika Taube, Specialistmottagning Sexuell hälsa