Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vid remittering av patient till specialistenhet:

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Specialistmottagning sexuell hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Adress: Infektionsgatan 53 (I53), 141 86 Stockholm
Telefon för patienter: 08-585 822 20
Telefon: 08-585 822 20, knappval 6 för tjänsteärenden.
Fax: Provsvar faxas till: 585 819 70
Remiss i TakeCare: H Sexuell hälsa spec Mott (eller via pappersremiss till adress ovan om man saknar TakeCare)

Kontaktpersoner

Berit Lidström | Kurator

Ingrid Aldehag Hansen | Barnmorska

Södersjukhuset

Hudkliniken med Specialistcentrum sexuell hälsa, Södersjukhuset

Adress: Sjukhusbacken 10, 118 61 Stockholm
Telefon för patienter: 08-12365500  
Telefon: 08-1236 26 94, tjänsteärenden
Fax: Provsvar faxas till 08-1236 25 64
Remiss i TakeCare: SÖS Spec.sexuell hälsa

Gynekologisk HBT-mottagning, Södersjukhuset

Webbokning
08-1236 55 00

HBTQ-ung, Södersjukhuset

Webbokning
08-1236 25 81

Kontaktpersoner

Annika Taube | Barnmorska

Robert Valsinger | Kurator

 

  • Uppdaterad: 27 april 2021

  • Faktagranskad: 15 november 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Ingrid Aldehag Hansen, Specialistmottagning sexuell hälsa