Denna information om sexuellt överförda infektioner (STI), smittspårning, preventivmedel och oönskade graviditeter är gemensamt utarbetad av de fyra Sesam-enheterna inom Stockholms läns landsting.

Informationen är avsedd för läkare inom primärvården, övrig personal på vårdcentraler, mödravårdscentraler, gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar inom Stockholms län. Alla kapitel revideras minst vartannat år.


Sesam-enheterna
Danderyds sjukhus AB
Södersjukhuset AB
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna

Innehållsförteckning