Till start

Vårdgivarguiden

Denna information om sexuellt överförda infektioner (STI) och smittspårning är gemensamt utarbetad av de två Specialistmottagningarna inom Stockholms läns landsting

Informationen är avsedd för läkare inom primärvården, övrig personal på vårdcentraler, mödravårdscentraler, gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar inom Stockholms län. Alla kapitel revideras minst vartannat år.

  • Hudkliniken med Specialistcentrum sexuell hälsa Södersjukhuset AB
  • Specialistmottagningen sexuell hälsa Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Innehållsförteckning

  • Uppdaterad: 15 juni 2020

  • Faktagranskad: 14 januari 2018

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Ingrid Aldehag Hansen, Specialistmottagning sexuell hälsa