Till start

Vårdgivarguiden

Föreslagna rutinundersökningar av “STI-patient“

  • Anamnes/klinisk undersökning
  • Direktmikroskopering av genitala sekretprover
  • Klamydiaprov - Provta för gonorré, Mycoplasma genitalium, HIV, Syfilis, hepatit B och C om anamnes och/eller symtom talar för det.

Läs mer på:

Smittskyddslagen (SML)

Följande STI omfattas av SML:

Klamydiainfektion Hepatit B och C
Gonorré  
Syfilis  
HIV  

Kostnadsfrihet

Vid misstanke om STI enligt smittskyddslagen skall undersökning och behandling vara kostnadsfri. På recept anges ”Kostnadsfritt enligt SML”.

Smittspårning

Den behandlande läkaren är enligt SML skyldig att utföra smittspårning vid alla fall av konstaterad STI som omfattas av SML. Det innebär skyldighet att förvissa sig om att aktuella partners är undersökta. Smittspårning kan även göras av annan person som har särskild kompetens för detta. OBS! För att SML:s intentioner skall följas är det viktigt att man inte ger partnerbehandling utan föregående provtagning.

Läs mer på:

Sekretess

Uppgifter på vem som uppgivit namnet på en kontakt får aldrig lämnas ut.
HIV-prov kan lämnas anonymt med reservnummer.

Översikt av sexuellt överförbara sjukdomar och andra infektioner som kan drabba genitala

Mikroorganism   Sjukdom
Bakterier Chlamydia trachomatis

Genital klamydiainfektion

Veneriskt lymfogranulom (LGV)

  Neisseria gonorrhoeae Gonorré
  Mycoplasma genitalium Genital mycoplasma genitalium infektion
 

Treponema pallidum


Haemophilus ducreyi

Syfilis, med sår (hård schanker) och utslag

Mjuk schanker (ulcus molle)
  Ureaplasma urealyticum Uretrit?
  Anaerober  
     
Virus Adenovirus Adenovirus
  Herpes simplexvirus (HSV) 1 o 2 Genital herpesinfektion
  Humant papillomvirus (HPV) 6, 11, 16, 18 m.fl.

Kondylom, Bowenoid papulos,

LSIL, HSIL, VIN, PIN m fl.

  Poxvirus Molluscum contagiosum
  Epstein-Barr-virus (EBV)

Körtelfeber (mononucleos)

Akut vulvasår

  HIV Manifestationer sekundärt till nedsatt immunförsvar t.ex Candida
     
Protozoer Trichomonas vaginalis Vaginit
  Entamoeba histolytica Proktit
  Giardia lamblia Kolit
     
Svamp Candida albicans Vaginit (balanit)
  Dermatofyter Ljumsksvamp
     
Parasiter Sarcoptes scabiei Skabb - klåda, hudutslag med gångar
  Phthirus pubis Flatlöss
     
  • Uppdaterad: 3 november 2020

  • Faktagranskad: 3 november 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Eva Björnelius, Karolinska Universitetssjukhuset