Till start

Vårdgivarguiden

Män:

Anamnes, status
Uretrit = flytning och >4 polymorfkärniga leukocyter
eller
>10 polymorfkärniga leukocyter/flera synfält i direktprov med eller
utan flytning.

Kombinationstest klamydia/gonorré och eventuellt prov för Mycoplasma
genitalium. Om antibiotikabehandling behöver ges innan provsvar föreligger ge
Doxycyklin 0, 1 g, 2 x 1 dag 1, 1 x 1 dag 2-9.

Rekommendera patienten att undvika penetrerande sex eller nära
slemhinnekontakt före provsvar/behandling och under behandlingen.
Aktuell ("fast") partner uppmanas kontrollera sig och få behandling.

Uppföljning:

 • Klamydiapositiv – smittspårning, smittskyddsanmälan
 • Gonorrépositiv – remiss till STI-mottagning
 • Fortsatta besvär – prov M. genitalium, om negativt remiss till STI-mottagning; se kapitel 7 Ospecifik uretrit/cervicit

Ingen uretrit påvisad:

Prostatapalpation
Klamydiatest, urinsticka.
Om misstänkt prostatit se kapitel 7.
Återbesök 1 vecka för ny undersökning
Om fortsatta subjektiva besvär: exspektans alternativt remiss till STI-mottagning eller urolog.

Kvinnor:

Anamnes, status
Uretrit = flytning och >4 vita
eller
>10 polymorfkärniga leukocyter/flera synfält i direktprov med eller
utan flytning

och/eller

Cervicit: gul flytning från cervix, infektionsbild i wet smear och/eller >30 vita/flera
synfält i direktprov

Kombinationstest klamydia/gonorré och eventuellt prov för Mycoplasma
genitalium. Om antibiotikabehandling behöver ges innan provsvar föreligger –
ge Doxycyklin 0, 1 g, 1 x 2 dag 1, 1 x 1 dag 2-9.
Gravida skall behandlas på specialistklinik.

Rekommendera patienten att undvika penetrerande sex eller nära
slemhinnekontakt före provsvar/behandling och under behandlingen.
Aktuell ("fast") partner uppmanas kontrollera sig och få behandling.

Uppföljning:

 • Klamydiapositiv – smittspårning, smittskyddsanmälan.
 • Gonorrépositiv – remiss till STI-mottagning.
 • Fortsatta besvär – prov M. genitalium, om negativt remiss till STI-mottagning; se kapitel 7 Ospecifik uretrit/cervicit.
 • Salpingitmisstanke: remiss till gynekologisk klinik.

Smittskyddslagen

Obeservera att vid alla fall av konstaterad STI som lyder under smittskyddslagen bör smittspårning och anmälan ske omgående.

Anmälan

Här hittar du information om anmälningar enligt smittskyddslagen.

 • Uppdaterad: 15 maj 2019

 • Faktagranskad: 15 maj 2019

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Veronica Widén Karlsson, Överläkare, Södersjukhuset