Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande insatser för sexuell hälsa ska ge individen möjlighet och stöd att främja sitt sexuella välbefinnande. Vården behöver ha god kunskap om det utbud som finns inom sexuell och reproduktiv hälsa. Det är också viktigt med ett bra bemötande och ett gott omhändertagande av de personer som söker med frågeställningar inom området.

Region Stockholms förebyggande arbete inom sexuell- och reproduktiv hälsa handlar i hög grad om att minska spridning av sexuellt överförda infektioner och förebygga oönskade graviditeter.

Sexuellt överförda infektioner, STI

Sexuell hälsa

Sexuell hälsa brukar definieras som ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet och inte bara frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet.

Reproduktiv hälsa

Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.

Till sexuell och reproduktiv hälsa kopplas ofta begreppet sexuella och reproduktiva rättigheter. Det är mänskliga rättigheter relaterade till sexualitet som gäller för alla människor.

Sexuella rättigheter

Sexuella rättigheter gäller också rätten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Reproduktiva rättigheter

Reproduktiva rättigheter är rätten för individen att bestämma om den vill ha barn och i så fall när, på vilket sätt och hur många.

För att kunna tillgodogöra sig sina rättigheter och kunna fatta informerade beslut om den egna sexuella och reproduktiva hälsan behöver man ha tillgång till kunskap och information som är korrekt och lätt att förstå. Det behövs också lättillgänglig och god rådgivning, vård och behandling för allt som rör sexualitet och reproduktion, till exempel preventivmedel, sexuellt överförda infektioner, önskad och oönskad graviditet och sexologiska frågeställningar.

Hälso- och sjukvården behöver också arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv så att patienten inte utsätts för diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bör inte bara fokusera på negativa aspekter och sjukdomar.  Sexualitetens och reproduktionens positiva sidor och möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser fria från tvång, våld och diskriminering bör också lyftas fram.

Sexologiska frågeställningar

För den som har problem med till exempel genital smärta, erektil dysfunktion, tidig utlösning eller frågeställning kring sexuell lust/olust finns specialistmottagningarna för sexuell hälsa på Karolinska universitetssjukhuset, RFSU-kliniken, Venhälsan och Stockholms mansmottagning. För ungdomar under 23 år finns ungdomsmottagningar. 

Gratis kondomer

Gratis kondomer finns på ungdomsmottagningar, mottagningar för sexuell hälsa och barnmorskemottagningar med flera.

Olika typer av mottagningar

Nedan listas olika typer av mottagningar för testning, rådgivning och i vissa fall behandling samt internettestning.

Hivtestning utanför hälso- och sjukvården

RFSL Stockholm erbjuder så kallad assisterad självtest med snabbsvar i sina lokaler och på ambulerande provtagningsställen. Denna möjlighet finns också hos Noaks ark i Stockholm. 

Mottagningar med särskilda uppdrag

Mikamottagningen för personer som har erfarenhet av sex mot ersättning eller skadar sig med sex

Maria Ungdoms sex- och samlevnadsmottagning för ungdomar med problem som är kopplade till alkohol och andra droger

ANOVA, centrum för andrologi, sexualmedicin och transmedicin

Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna

Amelmottagningen tar emot kvinnor med problem orsakade av omskärelse/könsstympning

Gynekologisk hbt-mottagning är en mottagning för homo- och bisexuella kvinnor samt för transpersoner

HBTQ-hälsan psykoterapimottagning är en mottagning för hbt- personer och deras närstående

HBTQ-ung är en mottagning som vänder sig till unga hbtq-personer upp till 29 år

Venhälsan är dels en STI-mottagning för män och transpersoner som har sex med män, dels en hivmottagning för hivpositiva personer, oavsett kön eller sexuell läggning.

  • Uppdaterad: 27 juli 2023

  • Faktagranskad: 27 juli 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Marcus Jensfelt, Venhälsan Södersjukhuset