Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För barn och ungdomar

För vuxna

Information för vårdgivare om vård och behandling

Riktlinjer och rutiner för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Kontaktinfo till myndigheten och enheten Smittskydd Stockholm.

  • Uppdaterad: 11 januari 2023

  • Faktagranskad: 4 augusti 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Annika Taube, Specialistmottagning Sexuell hälsa