Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För barn och ungdomar:

För vuxna

Information för vårdgivare om vård och behandling

Smittskydd

Riktlinjer och rutiner för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Kontaktinfo till myndigheten och enheten Smittskydd Stockholm.

  • Uppdaterad: 25 november 2020

  • Faktagranskad: 8 november 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Annika Taube, Specialistmottagning Sexuell hälsa