Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det uppdaterade Regionala vårdprogrammet 2019; Ohälsosamma levnadsvanor - Prevention och behandling.

När

Måndag 9 mars och tisdag 24 mars, båda dagarna kl. 9-16.

Var

Akademiskt primärvårdscentrum, Solnavägen 1E, Torsplan, plan 4

Lokal: Ljung (9 mars), Skelört (24 mars)

Målgrupp

All hälso- och sjukvårdspersonal i Region Stockholm. Det är en fördel att flera (minst
två) från arbetsplatsen kan delta.

Innehåll

Det övergripande målet för utbildningen är att du ska kunna utföra personcentrerade
samtal om levnadsvanor och erbjuda råd och stöd till förändring.

  • Tobakavvänjning - vad hjälper och hur kan vi ge patienten stöd?
  • Att uppmärksamma alkohol - en liten insats kan göra stor nytta.
  • Rök- och alkoholfri operation - vad behöver patienten veta?
  • Hälsosamma matvanor – vad säger evidensen?
  • Fysisk aktivitet - generella råd och FaR (Fysisk aktivitet på recept)
  • Samtalet: Att engagera, fokusera och använda motiverande strategier.
  • Att fördjupa mina kunskaper, vilka kurser kan jag gå?
  • Lokala rutiner - hur utvecklar vi vårt arbete med levnadsvanor?
  • Socialstyrelsens Riktlinje, Regionala vårdprogrammet, Rådgivningsnivåer.

Föreläsare

Föreläsarna har tvärprofessionell bakgrund och alla är vårdutvecklingsledare på APC.

Anmälan

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Fika ingår. Lunch på egen hand. Vid förhinder lämna
återbud/lämna plats till kollega. Om du uteblir utan att ha lämnat återbud debiteras din
arbetsplats 500 kr. Därav behöver du uppge fakturaadress i din anmälan.

 

Arrangör Kunskapsteam mat och alkohol på Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Ytterligare information kan ges av Lene Nordstrand:

lene.nordstrand@sll.se

På akademisktprimarvardscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om eventuella
förändringar i programmet, andra utbildningar med mera.