Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du kan stödja dina patienter till mer hälsosamma matvanor.

När

20 och 21 april, klockan 9 – 16
Uppföljning den 14 maj, klockan 08.30 - 12

Var

Plats Akademiskt primärvårdscentrum, Solnavägen 1E, Torsplan, plan 4

Lokal: Skelört

Målgrupp

Leg sjuksköterskor och distriktssköterskor, eller andra professioner som arbetar med att ge råd om hälsosamma matvanor samt är verksamma i öppen eller sluten vård inom Region Stockholm.

Innehåll

Föreläsningar, gruppdiskussioner och hemuppgifter

 • Rekommendationer och råd för hälsosamma mat- och dryckesvanor
 • Olika matkulturer
 • Vegetarisk/vegankost
 • Dieter och trender
 • Regionala vårdprogrammet 2019; ohälsosamma levnadsvanor –
  prevention och behandling

Lärandemål

 • Uppmärksamma och bedöma matvanor
 • Kunna utföra rådgivande samtal om hälsosamma matvanor utifrån
  evidensbaserade rekommendationer och råd
 • Kunna använda motiverande strategier på ett personcentrerat sätt

Anmälan

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Fika ingår. Lunch på egen hand. Vid förhinder lämna återbud/lämna plats till kollega. Om du uteblir utan att ha lämnat återbud debiteras din arbetsplats 500 kr. Därav behöver du uppge fakturaadress i din anmälan.

 

Arrangör Kunskapsteam hälsosamma levnadsvanor på Akademiskt primärvårdscentrum.

Ytterligare information kan ges av Liisa Tolvanen:

liisa.tolvanen@sll.se

På akademisktprimarvardscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i programmet, andra utbildningar med mera.