Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Du som arbetar med äldre inom vård och omsorg har nu möjligheten att lära dig om hur du kan använda musik och rörelse för att underlätta ett personcentrerat arbetssätt. Utbildningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet som visar på hur musik och dans kan användas som en medveten psykosocial omvårdnadsinsats. Du får lära dig praktiska verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete. Du behöver inte ha högskolebehörighet för att gå utbildningen. Däremot ska du vara verksam inom äldreomsorg och/eller arbeta med vård riktad mot äldre.

  • Uppdaterad: 15 oktober 2019
  • Faktagranskad: 11 oktober 2018
  • Redaktör: Anna Waldenström