Utbildningen anordnas av Överviktscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg som möter eller behandlar personer med fetma. 

Utbildningsform

Föreläsningar och diskussioner

Material

Överviktscentrum har gjort en behandlingsmanual för en gruppbehandling på 5 tillfällen samt ett material för patientutbildning (Power Point-bilder och pratmanus) om bland annat mat och fysisk aktivitet. Båda dessa material ingår i kursavgiften!

Innehåll i korthet

  • Fetma - orsaker, förlopp och behandling. Uppdatering kring aktuell vetenskap.
  • Matbudskapet vid behandling av fetma – vad är det som gäller?
  • Fysisk aktivitet – vilken plats har det i fetmabehandling?
  • Beteendeförändring – hur fungerar det?
  • Metod för livsstilsförändring i enskilda möten och i grupp

Kurslängden är 3 dagar.

Datum och tid

30 januari klockan 8.45-16.30 

31 januari klockan 8.30-16.30 

7 februari klockan 8.30-16

Kostnad

3 000 kronor inklusive kursmaterial  

Anmälan

För frågor om kursens innehåll och upplägg kontakta maria.lidman@sll.se