Till start

Vårdgivarguiden

Sundkurs bygger på den samlade evidensen om levnadsvanor och hälsa och utgår från uppdaterade nationella och internationella riktlinjer. Det finns till exempel matrecept, tips för att bryta stillasittandet, träningstips och en sida där olika livsstilscenarion ur verkligheten presenteras.

  • Uppdaterad: 18 april 2018

  • Faktagranskad: 18 april 2018

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen