Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En brukare ska under loppet av ett år inte behöva betala mer än 2000 kronor i avgifter och hyresavgifter för hjälpmedel. Frikort för hjälpmedel börjar gälla när kostnaderna för hjälpmedel överstiger 2000 kr/12-månadersperiod.

En brukare kan välja att få avgiftsbeloppet inskrivet i sitt högkostnadskort när betalning skett alternativt själv spara kvitton för att få frikort utfärdat. Högkostnadsskyddet omfattar alla avgifter – utom avgifter för ortopediska skor, tyngdtäcke, utbyte av andningsmask och andra avgiftsbelagda tillbehör/reservdelar.

För inkontinens gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.

Beställ högkostnadskort och frikort för tekniska hjälpmedel

Här kan du som vårdgivare beställa högkostnadskort, frikort och plastfickor för tekniska hjälpmedel.

Avgifter

Hjälpmedel Avgift Högkostnadsskydd
Enkla bashjälpmedel vid korttidsförskrivning

100 kr/hjälpmedel/3 månader

Ingår i högkostnadsskyddet
Övriga hjälpmedel vid korttidsförskrivning Pris enligt fastställd prislista: Avgifter vid korttidsförskrivning Ingår i högkostnadsskyddet
Hörapparater
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
600 kr/förskrivnings-tillfälle Ingår i högkostnadsskyddet
Ortopediska skor, vuxna 1000 kr/par  
Ortopediska skor, barn under 18 år 500 kr/par  
Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel.
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
100 kr/kalendermånad 
i max 6 mån
Ingår i högkostnadsskyddet
Hyresavgift för CPAP/Bilevelutrustning.
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
100 kr/kalendermånad Ingår i högkostnadsskyddet
Kontaktlinser och glasögon för afaki.
Avgiftsbefrielse för barn under 8 år
1000 kr/12-månadersperiod Ingår i högkostnadsskyddet

Kontaktlinser som förskrivs vid specialistklinik.
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år

1000 kr/12-
månadersperiod
Ingår i högkostnadsskyddet