Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

 • Hjälpmedel som avses

  Almanackor, kalendrar och planeringssystem
  Avancerad elektronisk almanacka 

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Logoped
 • Förskrivningskriterier

  Kan förskrivas för att stödja tänkandet, perception, inlärning, minne, problemlösning och abstraktionsförmåga.

  Avancerad elektronisk almanacka kan förskrivas till brukare med behov av struktur, planeringshjälp och påminnelsefunktioner som inte kan tillgodoses av mobiltelefon.

 • Hjälpmedelsområde

  Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.
  Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. En person ska kunna utföra aktiviteterna oavsett om man klarar att göra det självständigt eller med hjälp av någon annan person. ADL kan även gälla föräldrar med funktionsnedsättning som sköter egna barn.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Elektronisk almanacka, enkel

Artikelbenämning: Elektronisk kalender MEMOday 2
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: MEMOday är ett hjälpmedel för dygnsorientering. På en tydlig display visas tid, veckodag, datum och vilken del av dygnet det är. Man kan också få texten uppläst.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Elektronisk kalender Natt- o Dagkalendern m bild
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Natt– och Dagkalendern med bild är en elektronisk kalender som på en display visar dagens datum, veckodag samt om det är morgon, dag, kväll eller natt. Automatisk omställning mellan sommar-/vintertid. Det är möjligt att placera en bild i plastramen ovanför displayen.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Elektronisk almanacka, avancerad

Artikelbenämning: Handi One G2
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Handi One är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Den är utvecklad för personer som behöver särskilt stöd kring tid och planering, men även grafisk tydlighet. Handi One finns i två modeller: 706490 Handi One G2 som är en enkel handdator med enbart Handi-funktioner och 706491 Handi One+ G2 som är en enkel smartphone med Handi-funktioner och appar.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: MEMOplanner Large
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: MEMOplanner Large är ett tid- och planeringshjälpmedel som passar den som behöver ett extra stort och tydligt tidsstöd. Bildskärmen är 24". Den ger hjälp att se vilken dag det är, tiden på dygnet och vilka aktiviteter som är bokade idag och senare i veckan. Du får tydliga påminnelser och kan få hjälp av checklistor mm. Licensen för Memoplanner ger 3 års fria uppdateringar och fri tillgång till myAbilia. Licensen kan förlängas i ytterligare 3 år.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Elektronisk almanacka, avancerad, programvara till egenansvarsprodukt

Artikelbenämning: Applikationspaket Handi5 SW
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Applikationspaket med Handi-funktioner för installation i egen Android-telefon. Efter installationen kan telefonen fungera som en komplett Handi, med startmenyn som ett skyddande skal. Handi5 innehåller startskärm, tangentbord, bundlad Acapela talsyntes samt Handi-applikationer.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: HandiKalender
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Handikalender är ett lättanvänt tid– och planeringshjälpmedel för smartphone och surfplatta. Påminnelsefunktionen larmar både när aktiviteterna startar och när de slutar. För att se hur länge en aktivitet pågår, eller hur långt det är till nästa aktivitet, så hjälper kvartursprickarna till att visa tiden visuellt.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Minneshjälpmedel, enkelt med inspelningsbart tal för att stödja minnet

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Tidshjälpmedel för att stödja minnet

Artikelbenämning: Timstock 20 minuter 20 lysdioder
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock gör det möjligt att förstå tid om man inte kan uppfatta tiden som den traditionellt visas på klockor. Den åskådliggör tidsbegreppen som NÄR eller HUR LÄNGE dagliga rutiner och förehavanden ska äga rum.
Leverantör: Westerstrand Urfabrik AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Timstock 60 minuter 12 lysdioder
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock gör det möjligt att förstå tid om man inte kan uppfatta tiden som den traditionellt visas på klockor. Den åskådliggör tidsbegreppen som NÄR eller HUR LÄNGE dagliga rutiner och förehavanden ska äga rum.
Leverantör: Westerstrand Urfabrik AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Timstock 60 minuter 20 lysdioder
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock gör det möjligt att förstå tid om man inte kan uppfatta tiden som den traditionellt visas på klockor. Den åskådliggör tidsbegreppen som NÄR eller HUR LÄNGE dagliga rutiner och förehavanden ska äga rum.
Leverantör: Westerstrand Urfabrik AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Timstock MDD 20 min
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock MDD är ett tidshjälpmedel som ger visuellt stöd och besvarar frågorna När? och Hur länge? På så vis hjälper Timstock MDD personer som upplever våra vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. Den kan användas för att strukturera dagen, genom att åskådliggöra när en viss aktivitet skall börja och hur länge du skall hålla på med den. Timstock MDD är inte särskilt stor och går därför enkelt att bära med sig i jackfickan eller ryggsäcken. Det gör att den kan användas i många olika miljöer och va
Leverantör: Funktionsverket AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Tillbehör
Artikelbenämning: Timstock MDD 60 min 12 dioder
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock MDD är ett tidshjälpmedel som ger visuellt stöd och besvarar frågorna När? och Hur länge? På så vis hjälper Timstock MDD personer som upplever våra vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. Den kan användas för att strukturera dagen, genom att åskådliggöra när en viss aktivitet skall börja och hur länge du skall hålla på med den. Timstock MDD är inte särskilt stor och går därför enkelt att bära med sig i jackfickan eller ryggsäcken. Det gör att den kan användas i många olika miljöer och va
Leverantör: Funktionsverket AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument:
Artikelbenämning: Timstock MDD 60 min 20 dioder
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock MDD är ett tidshjälpmedel som ger visuellt stöd och besvarar frågorna När? och Hur länge? På så vis hjälper Timstock MDD personer som upplever våra vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. Den kan användas för att strukturera dagen, genom att åskådliggöra när en viss aktivitet skall börja och hur länge du skall hålla på med den. Timstock MDD är inte särskilt stor och går därför enkelt att bära med sig i jackfickan eller ryggsäcken. Det gör att den kan användas i många olika miljöer och va
Leverantör: Funktionsverket AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Tillbehör
Artikelbenämning: Timstock MDD 8 min
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock MDD är ett tidshjälpmedel som ger visuellt stöd och besvarar frågorna När? och Hur länge? På så vis hjälper Timstock MDD personer som upplever våra vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. Den kan användas för att strukturera dagen, genom att åskådliggöra när en viss aktivitet skall börja och hur länge du skall hålla på med den. Timstock MDD är inte särskilt stor och går därför enkelt att bära med sig i jackfickan eller ryggsäcken. Det gör att den kan användas i många olika miljöer och va
Leverantör: Funktionsverket AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Tillbehör
Artikelbenämning: Timglaset Carina
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timer med visuell nedräkningsfunktion samt valbart svenskt röststöd, manligt/kvinnligt. Valbara max tidsinställningar 20/40/60 minuter. Larm med röst, signaler och/eller vibration. Uppladdningsbar. Fuktskyddad. Hörlursuttag. MDD-godkänd
Leverantör: Iris Hjälpmedel AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Timstock MDD 20 min stående
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock MDD är ett tidshjälpmedel som ger visuellt stöd och besvarar frågorna När? och Hur länge? På så vis hjälper Timstock MDD personer som upplever våra vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. Den kan användas för att strukturera dagen, genom att åskådliggöra när en viss aktivitet skall börja och hur länge du skall hålla på med den. Timstock MDD är inte särskilt stor och går därför enkelt att bära med sig i jackfickan eller ryggsäcken. Det gör att den kan användas i många olika miljöer och va
Leverantör:

Funktionsverket AB

Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Tillbehör
Artikelbenämning: Timstock MDD 8 timmar
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock MDD är ett tidshjälpmedel som ger visuellt stöd och besvarar frågorna När? och Hur länge? På så vis hjälper Timstock MDD personer som upplever våra vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. Den kan användas för att strukturera dagen, genom att åskådliggöra när en viss aktivitet skall börja och hur länge du skall hålla på med den. Timstock MDD är inte särskilt stor och går därför enkelt att bära med sig i jackfickan eller ryggsäcken. Det gör att den kan användas i många olika miljöer och va
Leverantör:

Funktionsverket AB

Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Tillbehör
Artikelbenämning: Timstock MDD 80 min
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Timstock MDD är ett tidshjälpmedel som ger visuellt stöd och besvarar frågorna När? och Hur länge? På så vis hjälper Timstock MDD personer som upplever våra vanliga sätt att mäta tid som alltför abstrakta. Den kan användas för att strukturera dagen, genom att åskådliggöra när en viss aktivitet skall börja och hur länge du skall hålla på med den. Timstock MDD är inte särskilt stor och går därför enkelt att bära med sig i jackfickan eller ryggsäcken. Det gör att den kan användas i många olika miljöer och va
Leverantör:

Funktionsverket AB

Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Tillbehör
 • Uppdaterad: 26 juni 2020

 • Faktagranskad: 24 juni 2020

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen