Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

Alternativt styrsätt, t ex anpassat tangentbord eller teckentavla med manöverkontakter.

Förskrivare

  • Synpedagog

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas för anpassningar till egen dator/skriv- och ordbehandlingsmaskin. 

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. En person ska kunna utföra aktiviteterna oavsett om man klarar att göra det självständigt eller med hjälp av någon annan person. ADL kan även gälla föräldrar med funktionsnedsättning som sköter egna barn.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

OCR-program

Artikelbenämning: Omnipage 18 standard
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: DUSTIN AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Scanner

Förskrivningskriterier

Scanner kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 7 juli 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen