Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Distriktssköterska
 • Gynekolog
 • Sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård
 • Urolog
 • Uroterapeut
 • Förskrivningskriterier

  I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling. Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande ofrivilligt avföringsläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem.

  Förskrivning kan ske:

  • I avvaktan på utredning 
  • Under utredning
  • Komplement till annan behandling
  • Vid kronisk inte behandlingsbar avföringsinkontinens

   

  Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånaders behov, uttag kan ske upp till sex gånger per år.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
  Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Avföringsskydd

Artikelbenämning: Avföringsskydd Abri-San Special Premium 733ml 37x73cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Abri-San Special är ett kroppsformat skydd för tung urin- och/eller avförings-inkontinens (speciellt lös avföring), som skålformas med hjälp av längsgående resårer och har unika extra höga stående läckagebarriärer, som minskar risken för sido-läckage. Skyddets barriärer samlar upp avföringen vare sig slutanvändaren ligger, sitter eller är uppe och rör sig. Skydden innehåller superabsorbenter som snabbt absorberar vätskan samt minskar risken för oönskad lukt.
Leverantör: Abena AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Butterfly By Attends S/M
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Butterfly By Attends är ett unikt fjärilsformat skydd framtaget för att hantera lätt avföringsinkontinens.
Leverantör: Attends AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Avföringsskydd abs Sanisoft Mini Kol-kort 225mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Sanisoft Mini Kol är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Tunt, diskret och lukthämmande skydd med ett effektivt kolfilter. Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.
Leverantör: Sanicare AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 22 juni 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen