Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hjälpmedel som avses

Icke kroppsburna kontinensskydd vuxna
Icke kroppsburna kontinensskydd barn 6 år och äldre

Förskrivare

Icke kroppsburna inkontinensskydd, vuxna:
d
istriktssköterska, uroterapeut, urolog, gynekolog, sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård

Icke kroppsburna inkontinensskydd, barn:
uroterapeut, barnläkare, distriktssköterska i samråd med barnläkare eller uroterapeut

Förskrivningskriterier

Vuxna

I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling.
Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande ofrivilligt urin- eller avföringsläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem.  

För underlägg/lakansskydd som betecknas flergång” och som är tvättbara skall en restriktiv mängd förskrivas (ett uttag gäller).

Förskrivning kan ske:

  • I avvaktan på utredning 
  • Under utredning
  • Komplement till annan behandling
  • Vid kronisk inte behandlingsbar urin- avföringsinkontinens

 

Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånaders behov, uttag kan ske upp till sex gånger per år (avser engångsartikel).

Barn 6 år och äldre med nattenures/sängvätning

Barn som är utredda på vårdcentral, specialistklinik eller barnläkarmottagning kan få förskrivet lakansskydd, fler- eller engång. Nattblöjor kan vid mycket speciella behov förskrivas efter barnuroterapeutens bedömning. Andra hjälpmedel t.ex. larm eller läkemedel skall prövas.

Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånaders behov uttag kan ske upp till sex gånger per år (avser engångsartikel).  För underlägg/lakanskydd som betecknas flergång” och som är tvättbara ska en restriktiv mängd förskrivas (ett uttag gäller).

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Underlägg engång

Artikelbenämning: Attends Cover Dri Plus 80x170 cm, Abs 594ml, Engångs hygienunderlägg med bäddflikar
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hygienunderlägg avsett att användas som komplement där risk för läckage finns. Skyddet består av fluff och superabsorbenter med Odour protection. Hexagonalt mönster med korta kanaler begränsar vätskespridningen. Friktionsplast. Med bäddflikar.
Leverantör: Attends AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Attends Cover Dri Plus 60x60 cm, Abs:244ml, Engångs hygienunderlägg utan bäddflikar
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hygienunderlägg avsett att användas som komplement där risk för läckage finns. Skyddet består av fluff och superabsorbenter med Odour protection. Hexagonalt mönster med korta kanaler begränsar vätskespridningen. Friktionsplast på utsidan.
Leverantör: Attends AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Lakansskydd abs TENA Hygienlakan 80x140cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Komplementskydd med spärrskikt för användning i säng.
Leverantör: Essity Hygiene and Health AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Underlägg flergång

Artikelbenämning: Lakansskydd Absorba Hercules med bäddflikar
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hygienunderlägg med bäddflikar och ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material.Ytskiktet består huvudsakligen av bomull vilket känns behagligt och bekant. Hygienunderlägget är laminerat vilket gör det mycket starkt, och ger en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Hygienunderlägget har bäddflikar. Ca 450 tvättar(normal hushållstvätt)
Leverantör: Sanicare AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hygienunderlägg Absorba sittskydd 45x45 Grön
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Sittskydd i mjuk velour med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberandematerial. Absorbas sittskydd är flamspridningstestade och klarar alla gränsvärden med god marginal. Klarar 450 tvättar(Normal hushållstvätt).
Leverantör: Sanicare AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Hygienunderlägg Absorba sittskydd antiHalk 45x60 Blå"
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Sittskydd i mjuk velour med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberandematerial. Med antihalkbeläggning på baksidan. Absorbas sittskydd är flamspridningstestade och klarar alla gränsvärden med god marginal. Klarar 450 tvättar(Normal hushållstvätt).
Leverantör: Sanicare AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 18 mars 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen