Till start

Vårdgivarguiden


Förskrivare

 • Distriktssköterska
 • Gynekolog
 • Sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård
 • Urolog
 • Uroterapeut

Förskrivningskriterier

I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling. Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende som komplement till daglig användning av tappnings- eller kvarliggande kateter vid daglig ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem.

Förskrivning kan ske:

 • I avvaktan på utredning
 • Under utredning
 • Komplement till annan behandling
 • Vid kronisk inte behandlingsbar urininkontinens

 

Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånadersbehov, uttag kan ske upp till sex gånger per år.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Sluten urinuppsamlingspåse

Artikelbenämning: Urinuppsamlingspåse 1500 ml, slang 1100 mm, sluten
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Sluten urinuppsamlingspåse för sängliggandepatienter. Slanglängd 110 cm
Leverantör: ConvaTec (Sweden) AB
Artikelbenämning: Urinpåse ej tömbar Qufora 0,75L 10cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: OneMed Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: SpeediBag Urinpåse, 700 ml, används med SpeediCath Compact tappningskateter för kvinnor, PVC-fri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: SpeediBag Compact urinpåse används tillsammans med SpeediCath Compact tappningskateter för att tömma urinblåsan
Leverantör: Coloplast AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
 • Faktagranskad: 18 mars 2022

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen