Till start

Vårdgivarguiden


Förskrivare

 • Distriktssköterska
 • Gynekolog
 • Sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård
 • Urolog
 • Uroterapeut
 • Förskrivningskriterier

  I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling. Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende som komplement till daglig användning av tappnings- eller kvarliggande kateter vid daglig ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem.

  Förskrivning kan ske:

  • I avvaktan på utredning
  • Under utredning
  • Komplement till annan behandling
  • Vid kronisk inte behandlingsbar urininkontinens

   

  Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånadersbehov, uttag kan ske upp till sex gånger per år.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
  Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Tömbara rinuppsamlingspåsar

Artikelbenämning: Conveen Security+ benpåse, 500 ml, 50 cm slang, fast konnektor, PVC-fri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Benpåsen Conveen Security+ är en tömbar diskret urinuppsamlingspåse, avsedd för personer som använder kvarliggande urinkateter eller urindroppsamlare. Tömmning sker med hjälp av en tömningsklämma. Knickfri och avklippbar slang. Mjukt och hudvänligt non-wovenmaterial på baksidan. PVC-fri.
Leverantör: Coloplast AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Urinpåse, flergångs, Benpåse,750 ml,35 cm slang. Ftalatfri PVC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: PVC, Ftalatfri
Leverantör: ConvaTec (Sweden) AB
Artikelbenämning: Conveen Active benpåse för män vid användning av urindroppsamlare, 250 ml, 7 cm avklippbar slang, PVC-fri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Benpåsen Conveen Active är en tömbar diskret urinuppsamlingspåse, avsedd för aktiva män som använder urindroppsamlar och har lätt till måttlig urininkontinens. Fixeringsbandet är integrerat med påsen och slangen. Påsen placeras på insidan av låret och kopplas ihop med en urindroppsamlare.
Leverantör: Coloplast AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
 • Faktagranskad: 5 mars 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen