Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hjälpmedel som avses

Pall/bänk för av-/påklädning

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivningskriterier

Avser bänkar för att barnet själv eller med hjälp av annan person ska kunna klä på/av sig. Kan endast förskrivas till barn.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Ja. Mer information om fritt val av hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Pall/bänk för på/avklädning

Artikelbenämning: Droppen 630x400x22
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Bo Barkmans Snickeri
Artikelbenämning: Pallskiva,700x180x20mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Bo Barkmans Snickeri

Artikelbenämning: Stegstol Pricken
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör:

Bo Barkmans Snickeri

  • Faktagranskad: 25 januari 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen