Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Distriktssköterska
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast
 • Förskrivningskriterier

  Kan förskrivas för att underlätta toalettbesök.

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
  Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser

Artikelbenämning: Oslo toalettförhöjara, 10 cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Mycket komfortabla toalettförhöjare fås i 3 höjder; 6 cm, 10 cm och 14 cm. Toalettförhöjaren monteras på toaletten med rattskruvar och är lätt att montera/demontera
Leverantör: HMN A/S
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Oslo toalettförhöjara, 6 cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Mycket komfortabla toalettförhöjare fås i 3 höjder; 6 cm, 10 cm och 14 cm. Toalettförhöjaren monteras på toaletten med rattskruvar och är lätt att montera/demontera
Leverantör: HMN A/S
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 7 juli 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen