Till start

Vårdgivarguiden


 • Hjälpmedel som avses

  Enkel finger-tumortos, handledsortos, viloortos, armbågsortos, armslinga

  Övriga övre extremitetsortoser

Förskrivare

Enkel finger-tumortos, handledsortos, viloortos, armbågsortos:
arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare, ortopedingenjör

Övriga övre extremitetsortoser:
ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistkompetent läkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, handkirurgi och medicinsk rehabilitering.

 • Förskrivningskriterier

  Kan förskrivas vid varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) vid något/några av nedanstående funktionstillstånd

  • Neurologisk dysfunktion
  • Grava deformiteter
  • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkningar
  • Nedsatt hållfasthet i skelettet (osteroporos, skelettmetastaser)
  • Svåra invalidiserande tillstånd
  • Frakturer

   

  Mjuka prefabricerade ortoser kan, om förskrivningskriterierna uppfylls, förskrivas till barn. Handledsortos och armbågsortos kan endast förskrivas till barn.

 • Egenansvar

  • Mjuka prefabricerade ortoser är egenansvar för vuxna, även ortoser med stabiliserande skena.
  • Om en mjuk prefabricerad ortos behöver individanpassas ska anpassningen göras på brukarens egen införskaffade ortos.
  • Fingerringar kan inte förskrivas, utan är egenansvar.
 • Hjälpmedelsområde

  Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
  Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

  Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

 • Remiss

  Ortopediska hjälpmedel som används vid behandling under sex månader ansvarar den behandlande kliniken för.

  Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
  Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

  Vid förskrivning av handledsortos, viloortos och armbågsortos skickas beställningen via Thord och handläggs av de ortopedtekniska verksamheterna. För mer information om sortimentet, kontakta de ortopedtekniska verksamheterna, se Kontakt hjälpmedel.

 • Faktagranskad: 17 november 2020

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen