Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Logoped
 • Förskrivningskriterier

  Kan förskrivas för att stödja tänkandet, perception, inlärning, minne, problemlösning, språk och abstraktionsförmåga.

 • Hjälpmedelsområde

  Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Fritt val av hjälpmedel

  Nej
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
  Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

  Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Bildstöd t ex pictogramstämplar

Budget planering

Artikelbenämning:
Budget planering
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Ord och Bild

Pictogramstämpel std

Artikelbenämning:
Pictogramstämpel std
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
STÄMPLINE

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval