Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Logoped

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas för att stödja tänkandet, perception, inlärning, minne, problemlösning, språk och abstraktionsförmåga.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Bildstöd t ex pictogramstämplar

Förskrivningskriterier

Bildstöd, t ex pictogramstämplar, kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 21 juni 2021

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen