Brödsmule-navigation

 • Hjälpmedel som avses

  Tyngdtäcke

Förskrivare

Arbetsterapeut och sjukgymnast inom habilitering, psykiatri och geriatrik samt vid socialpsykiatriska enheter.

Arbetsterapeut och sjukgymnast på barnklinik med neuropsykiatriska utredningar.

 • Förskrivningskriterier

  Tyngdtäcke kan förskrivas till personer med grava sömnsvårigheter kombinerat med stor motorisk oro. Utvärderingen av behovet och uppföljningen ska vara strukturerad och reglerad enligt hjälpmedelscentralens utvärderingsdokument för tyngdtäcken.

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
  Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

 • Avgift för tyngdtäcke

  Vid förskrivning av tyngdtäcke betalas en avgift på 600 kr/tyngdtäcke. Avgiften tas ut av hjälpmedelscentralen som skickar en faktura åtta veckor efter leverans.

  Om tyngdtäcket på grund av felförskrivning återlämnas inom åtta veckor, utgår ingen avgift och om det på grund av felförskrivning behöver bytas ut inom åtta veckor, utgår ingen ny avgift.

  Tyngdtäcket är ett lån från Region Stockholm och ska återlämnas när behovet inte längre kvarstår. Avgiften återfås inte vid återlämnande av tyngdtäcket.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Tyngdtäcke

Tyngdtäcke, Fibertäcket Futura 10.0 kg

Artikelbenämning:
Tyngdtäcke, Fibertäcket Futura 10.0 kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Trevira CS, flamskyddat tyg, optical white, polyesterfiber, polyesterfill, delbart på längden, väska medföljer.
Leverantör:

Tyngdtäcke, Fibertäcket Futura 6.0 kg

Artikelbenämning:
Tyngdtäcke, Fibertäcket Futura 6.0 kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Trevira CS, flamskyddat tyg, optical white, polyesterfiber, polyesterfill, delbart på längden, väska medföljer.
Leverantör:

Tyngdtäcke, Fibertäcket Futura 8.0 kg

Artikelbenämning:
Tyngdtäcke, Fibertäcket Futura 8.0 kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Trevira CS, flamskyddat tyg, optical white, polyesterfiber, polyesterfill, delbart på längden, väska medföljer.
Leverantör:

Välj i andra hand

Kedjetäcke Junior 3,4 kg

Artikelbenämning:
Kedjetäcke® Junior 3,4 kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Kedjetäcke® i flamhärdigt utförande. Tygkvalitet Trevira CS. Vikt ca 3,4 kg. Färg vit CE märkt, mått ca 125x105 cm.Tvättas i tvättpåse, 60 C,skonsamt tvättprogram, vanlig tvättmaskin. Hygienöverdrag som tillbehör.
Leverantör:
Dokument:

Protac Bolltäcke Calm L Bomull ca 4 kg

Artikelbenämning:
Tyngdtäcke Protac Bolltäcke Calm L Bomull ca 4 kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Calmtäcken är sydda i kanaler så att bollarna är fixerade i långa rader. Användaren får således ett lugnt och icke rörligt täcke som ger en tydlig sinnesstimulans genom bollarnas punktvisa tryck. Det är ett täcke som är ett bra alternativ för personer med t.ex. stark fysisk och/eller psykisk oro, ångest, sömn- och insomningssvårighet, mm. Täcket kan delas i två och tvättas i tvättmaskin med en maxkapacitet på minst 6 kg.Hur fungerar bolltäcket? Bollarna ger punktvisa tryck på kroppen och stimulerar både ber
Leverantör:

Protac Bolltäcke Calm L Bomull ca 7 kg

Artikelbenämning:
Tyngdtäcke Protac Bolltäcke Calm L Bomull ca 7 kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Calmtäcken är sydda i kanaler så att bollarna är fixerade i långa rader. Användaren får således ett lugnt och icke rörligt täcke som ger en tydlig sinnesstimulans genom bollarnas punktvisa tryck. Det är ett täcke som är ett bra alternativ för personer med t.ex. stark fysisk och/eller psykisk oro, ångest, sömn- och insomningssvårighet, mm. Täcket kan delas i två och tvättas i tvättmaskin med en maxkapacitet på minst 6 kg. Hur fungerar bolltäcket? Bollarna ger punktvisa tryck på kroppen och stimulerar både be
Leverantör:

Protac Bolltäcke Calm S Bomull ca 3,5 kg

Artikelbenämning:
Tyngdtäcke Protac Bolltäcke Calm S Bomull ca 3,5 kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Calmtäcken är sydda i kanaler så att bollarna är fixerade i långa rader. Användaren får således ett lugnt och icke rörligt täcke som ger en tydlig sinnesstimulans genom bollarnas punktvisa tryck. Det är ett täcke som är ett bra alternativ för personer med t.ex. stark fysisk och/eller psykisk oro, ångest, sömn- och insomningssvårighet, mm. Hur fungerar bolltäcket? Bollarna ger punktvisa tryck på kroppen och stimulerar både beröringssinnet (taktila sinnet) och muskel-ledsinnet (proprioceptionen). Stimulansen
Leverantör:

Protac Bolltäcke Classic Polypropylen L Bomull ca 5 kg

Artikelbenämning:
Tyngdtäcke Protac Bolltäcke Classic Polypropylen L Bomull ca 5 kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Bolltäcket du ser på den här sidan är ett lättare täcke. Det innehåller små polypropylenkulor indelat i 40 kassetter som faller skönt intill kroppen och ger användaren en omslutande, taktil sinnesupplevelse. Hur fungerar bolltäcket? Då täcket enbart innehåller små polypropylenkulor ger detta täcke minst sinnesstimulering och mest värme. Detta täcket används därför främst då behovet av värme är större samt vid smärtproblematik, men även vid ångest, sömnsvårigheter samt palliativ vård. Hur använder jag bo
Leverantör:

Protac Bolltäcke Flexible 38mm bollar S Bomull ca 3,5kg

Artikelbenämning:
Tyngdtäcke Protac Bolltäcke Flexible 38mm bollar S Bomull ca 3,5kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Bolltäcket hjälper mot oro, rastlöshet, sömnlöshet och ångest. Täckena används huvudsakligen vid behov av mycket taktil stimuli för att dämpa oro. Det kan t.ex. vara psykiskt sjuka, personer med autism, vid ätstörningar, neuropsykiatri. Vidare används det till patienter med neurologiska sjukdomar. Hur fungerar bolltäcket? De löst liggande bollarna ger punktvisa tryck på kroppen och stimulerar både beröringssinnet (taktila sinnet) och muskel-ledsinnet (proprioceptionen). Stimulansen har en hämmande och org
Leverantör:

Protac Bolltäcke Flexible 50mm bollar L Bomull ca 10 kg

Artikelbenämning:
Tyngdtäcke Protac Bolltäcke Flexible 50mm bollar L Bomull ca 10 kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Bolltäcket hjälper mot oro, rastlöshet, sömnlöshet och ångest. Täckena används huvudsakligen vid behov av mycket taktil stimuli för att dämpa oro. Det kan t.ex. vara psykiskt sjuka, personer med autism, vid ätstörningar, neuropsykiatri. Vidare används det till patienter med neurologiska sjukdomar. Hur fungerar bolltäcket? De löst liggande bollarna ger punktvisa tryck på kroppen och stimulerar både beröringssinnet (taktila sinnet) och muskel-ledsinnet (proprioceptionen). Stimulansen har en hämmande och org
Leverantör:

Tyngdtäcke, Fibertäcket Futura 12.0 kg

Artikelbenämning:
Tyngdtäcke, Fibertäcket Futura 12.0 kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Trevira CS, flamskyddat tyg, optical white, polyesterfiber, polyesterfill, delbart på längden, väska medföljer.
Leverantör:

Tyngdtäcke, Fibertäcket Futura 14.0 kg

Artikelbenämning:
Tyngdtäcke, Fibertäcket Futura 14.0 kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Trevira CS, flamskyddat tyg, optical white, polyesterfiber, polyesterfill, delbart på längden, väska medföljer.
Leverantör:

Tyngdtäcke, Fibertäcket Futura 4.0 kg

Artikelbenämning:
Tyngdtäcke, Fibertäcket Futura 4.0 kg
Bild:
Kortbeskrivning:
Trevira CS, flamskyddat tyg, optical white, polyesterfiber, polyesterfill, delbart på längden, väska medföljer.
Leverantör: