Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

Enkel nedre extremitetsortos
Övrig nedre extremitetsortos

Förskrivare

Enkel nedre extremitetsortos:
Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering samt vid vuxenhabiliteringen Huddinge, eller medicinsk bedömning av fysioterapeut med speciell kompetens vid barnklinik eller habilitering, fysioterapeut i neuroteam, fysioterapeut inom specialiserad neurologisk rehabilitering eller fysioterapeut med specialistkompetens inom neurologi.

Övrig nedre extremitetsortos:
Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering med tillgång till rehabilitering/habiliteringsteam med fysioterapeut samt specialistläkare vid vuxenhabiliteringen Huddinge.

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas vid varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) vid något/några av nedanstående funktionstillstånd.

  • Neurologisk dysfunktion
  • Grava deformiteter
  • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkning
  • Cirkulationsrubbningar som orsakat sår alternativt risk för sår (diabetes, arterioskleros, neuropati)
  • Frakturer

 

För inlägg/fotbäddar se ISO-kod 061203.

Ortopediska hjälpmedel som används vid behandling bekostas av den behandlande kliniken.

Egenansvar

Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t.ex. mjuk knäortos med eller utan stödskenor.

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Remiss

Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

  • Faktagranskad: 18 mars 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen